index-e1465231152101Smalfiland reprezintă Proiectul nostru de Viață.

Proiectul Smalfiland reprezintă o oportunitate UNICĂ de a deveni proprietari fără  nici un cost a unei  Rețele Sociale destinată  a revoluționa conceptul tradițional al antreprenoriatului, exploatând oportunitățile extraordinare oferite de noile tehnologii.

Smalfiland este Proiectul pentru care lucrăm intens de ani de zile și pentru care am înființat o puternică Rețea Online constituită dintr-o vastă rețea internațională  de Social Manager Afiliați în toată lumea.

În extremă sinteză, Proiectul Smalfiland se bazează pe  3 pilaștri fundamentali:

 • Smalfiland te formează

Smalfiland este Rețeaua Socială care TE FORMEAZĂ pentru că toți înscrișii noștri pot frecventa cursuri online gratuite pentru a deveni Programatori, Web Master, Consultanți Marketing, Creativi Digitali și mult mai mult încă.

 • Smalfiland te Plătește

Smalfiland este Rețeaua Socială care TE PLĂTEȘTE deoarece în fiecare lună o cotă din facturat este împărțită tuturor Afiliaților în baza Calificării Sociale a fiecăruia.

 • Smalfiland este al TĂU

Smalfiland este Rețeaua Socială a căruia EȘTI PROPRIETAR deoarece  45% din cotele societare sunt de proprietatea tuturor Afiliaților în proporție cu ”Calificarea Socială” la care se reușește a se ajunge. 

 

Pentru a face mai ușor de înțeles finalitatea Proiectului Smalfiland îți spun o poveste…

 Este povestea lui Bonnie Brown, apărută cu câtva timp în urmă în popularul ziar ”La Repubblica” și care o redau dedesubt:

*******

LA REPUBBLICA: ”Așa că am masat Google și am devenit milionară

Este povestea unei maseze angajată la început când societatea avea 40 de angajați. Lucra part-time, dar opțiunile sale pe acțiuni(Stock Options) au fost în valoare de mai multe milioane de dolari.

SAN FRANCISCO- salariul era discret, chiar dacă nu excepțional, dar persoanele erau simpatice și la cei 450 de dolari săptămânali se adăugau  de asemenea și Acțiuni ale Societății(Stock Options) care tocmai a deschis.

Așa că doamna Bonnie Brown, în 1999 ha acceptat lucrul, devenind maseză part-time într-un start-up în California, pentru a ajuta spatele și gâtul inginerilor care își petreceau toată ziua în fața calculatoarelor.

Dar start-up-ul se numea Google, a devenit parte din istorie și acele Opțiuni(Stock Options)care în acel moment valorau atât de puțin, că Bonnie nici nu le considera, au devenit averea sa.

Cinci ani mai târziu, Bonnie a ieșit la pensie- la etatea de 52 de ani- cu mai multe milioane de dolari în buzunar. 

Masajele îi vin făcute ei, în imensa sa vilă în Nevada și are și un instructor personal de Pilates, spune New York Times.

Povești obișnuite de Silicon Valley? Da și nu: anii de boom ai economiei net au făcut bogați peste noapte mulți dintre acei norocoși care au găsit de lucru în Netscape sau Yahoo! dar creșterea Google rămâne de neegalat.

Marția trecută titlul a depășit toate recordurile pentru a ajunge la 747,24 dolari și apoi a scăzut și s-a oprit la 663,97 de dolari pe acțiune vineri seara. În acest an creșterea a fost de 44%, în valoare de 203 dolari pe acțiune. 

Desigur, acelea erau doar începuturile: angajații erau 40 și aventura era abia începută.

Astăzi este mult mai dificil pentru un nou angajat la Google (un ”noogler”, în jargonul companiei), pentru a avea acces la mii de Stock Options pentru sume mici de bani.

Cu toate acestea afacerile continuă să se desfășoare cu succes chiar dacă filosofia companiei este de a nu se uita numai la creșterea economică moto-ul informal este ”Don’t be evil”, nu fiți răi.

Bonnie, cu toate acestea, este în companie bună: nu există un calcul precis de miliardarii norocoși de Google, dar există aproximativ o mie din cei care au primit Stock Options pentru mai mult de 5 milioane de dolari”.

*******

Bine, aici se termină povestea lui Bonnie, dar de aici poate începe a TA, dacă vei decide de a deveni un Afiliat de Smalfiland și vei participa la divulgarea Proiectului nostru și la internaționalizarea Rețelei noastre Sociale

 

Ce legătură are povestea lui Bonnie Brown
cu Tine si cu Proiectul  Smalfiland?

De zeci de ani se vorbește de diferențierea salariilor în funcție de performanța id-100417799-300x260
companiilor și meritele lucrătorilor, permițând celor din urmă să participe la profiturile societății în baza unor procedee transparente și meritocratice.

Am conceput și dezvoltat Proiectul Smalfiland având unicul obiectiv exact această finalitate. Proiectul Smalfiland, de fapt are ca scop să implice toți Afiliații în dezvoltarea societății, făcându-I răspunzători de propriul lor destin și nu numai ca spectatori dezinteresați.

Am înființat Smalfiland în Ianuarie 2014 și până în prezent am fost apreciați în Italia ca ”Rețeaua Socială a Formării”.

Acum, pentru a facilita o rapidă dezvoltare internațională a acestei noi Rețele Sociale, intenționez să constitui Societatea ”Smalfiland” prin acordarea cu titlul complet gratuit, a  45% din relevanța societară, Afiliaților .

În practică Smalfiland va fi o Societate de proprietatea  Afiliaților care vor fi parte activă a politicii companiei și interesați pentru creșterea valorii acțiunilor Societății care se constituie.

Căile, timpii și procedurile vor fi explicate în detaliu în următoarele faze ale acestui entuziasmant Proiect care are scopul de a da un maxim impuls dezvoltării Smalfiland-ului, până a purta Societatea să fie cotată în bursă.

În special, timpii vor fi dictați de viteza cu care vom ști să obținem rezultatele dorite și realizarea obiectivelor intermediare care pot fi sintetizate în aceste 7 pasaje:

 

1. Conferințe Online în mai multe limbi

Realizarea unor serii de conferințe online în diferite limbi cu scopul să coordoneze activitatea Afiliaților și ai ajuta să pătrundă pe piețele externe fără a fi necesar pentru ei să cunoască limba vorbită în acea națiune.

În acest fel Afiliații vor putea ajunge mai ușor Calificările Sociale în Smalfiland și Socialul nostru va putea ajunge mai ușor primul obiectiv pe termen mediu(1.000.000 de înscriși).

Atingerea unui milion de înscriși este esențială pentru strângerea de fonduri prin recurgerea la creditorii externi  cedând cote societare, băncilor și investitorilor privați în schimbul banilor și consultații de cel mai înalt nivel, care vor  purta  Smalfiland a fi cotat în bursă.

 

2. Cesiunea de 45% din Cotele Societății

La atingerea unui 1.000.000 de înscriși se va proceda la semnarea unui acord preliminar cu care mă angajez să transfer cu titlul gratuit 45% din cotele Societății Smalfiland, tuturor Afiliaților, în baza Calificărilor Sociale după  următorul criteriu:

 • Cota de 5% împărțită între toți Project Manager;
 • Cota de 5% împărțită între toți Area Manager;
 • Cota de 5% împărțită între toți Administratorii;
 • Cota de 5% împărțită între toți Vice Președinții
 • Cota de 5% împărțită între toți Președinții
 • Cota de 5% împărțită între toți Fondatorii
 • Cota de 5% împărțită între toți Word Fondatorii

Alegerea  de a oferi o mulțime de cote societare Afiliaților este legată de faptul de a da un impuls excepțional Rețelei noastre Sociale Online.

Pe parcursul următorilor  pași vei înțelege mai bine acest sistem și vei aprecia în special transparența și meritocrația.

Îți voi explica mai ales  cum funcționează algoritmul care definește Calificările Sociale și cum acesta reușește să recompenseze pe cei care interpretează cel mai bine Proiectul nostru și ne ajută să-l difuzăm cât mai rapid.

 

3. Crearea unei Echipe speciale de Consultanți Platinum

În această etapă avem nevoie de colaboratori interesați în dezvoltarea companiei pentru a crea valoare adăugată Socialului.

Din acest motiv, facem o serie de Cursuri de Formare Online Gratuite pentru Afiliați, în scopul de ai face să devină Programatori și Creativi Digitali.

Din aceste cursuri profesionale vor fi selectați 1.000 de elevi care vor avea sarcina de a dezvolta proiecte individuale în funcție de aptitudinile lor personale.

În special Programatorii vor dezvolta proiecte individuale de consolidare a Rețelei noastre Sociale în timp ce Creativii Digitali vor crea materiale didactice în toate limbile din lume.

Pentru acest motiv, dacă știi o limbă străină, nu pierde timpul a te gândi pentru că aceste 1000 de persoane se vor uni într-o echipă specială de Consultanți Platinum care vor avea dreptul de a primi  alți 10% din  cotele societare.

În special, Consultanții Platinum vor participa, de asemenea și la dividerea cotelor în calitate de Afiliați în raport cu Calificarea lor Socială (10% + 5% = 15%).

 

4. Constituirea Societății Smalfiland

Fără nici un cost din partea Afiliaților se va proceda la constituirea Societății Smalfiland cu transferul contextual al proprietății site-ului www.smalfiland.com și de toate activitățile de dezvoltare, presente și viitoare, de care voi vorbi detaliat în următorii pași.

 

5. Recursul la finanțatori externi

Cedarea unui ulterior 30% din relevanța  societății la finanțatorii externi, inclusiv prin recursul la inovativul institut de crowdfunding (finanțare colectivă) pentru găsirea de capital și resurse umane de un înalt nivel  profesional, care ne vor putea ajuta la crearea condițiilor și pregătirea Societății Smalfiland pentru cotarea în bursă.

În esență  equity crowdfunding-ul este o metodă de finanțare care permite societăților care nu sunt cotare în bursă, a strânge fonduri de la public în schimbul acțiunilor.

Nu se exclude nici recursul la Kickstarter, cea mai populară platformă de crowdfunding care există în lume, pentru a recurge la modelul de reward-based crowdfunding(bazate pe recompensa crowdfunding), foarte congenial,  tipologia de dezvoltare care vrea să o urmeze Smalfiland.

 

6. Încredințarea sarcinii pentru cotarea în bursă

Alegerea unuia sau mai multor Organisme Instituționale cărora să li se încredințeze sarcina de începerea  procedeelor pentru cotarea în bursă a Smalfiland-ului. Este vorba evident despre procedee de cel mai înalt nivel profesional și de aceea vom alege mari Instituții Bancare cu o mare experiență  în acest sector.

 

7. Formalizarea cedării Cotelor Societății

 

În termen de șase luni de la data cotării în bursă a Smalfiland-ului, se va proceda  la cedarea  cotelor societății, Afiliaților cum s-a stabilit în acordul preliminar și cum rezultă din situația Rețelei Sociale, fotografiată la ora 23.59 a ultimei zile a lunii anterioare cotării în bursă.

Acesta este un program de maxim care poate subi  variații  în funcție de circumstanțe dacă va fi necesar.

Pentru orice variație va fi dată o comunicare tuturor înscrișilor.

 
 

Cât poți realiza din acest Proiect?

Este o întrebare la care nu se poate răspunde cu ușurință pentru că totul depinde de doi factori decisivi:

1. Calificarea Socială

Primul factor este reprezentat de “Calificarea Socială” pe care o vei avea în momentul în care se  încheie un acord definitiv și se va proceda la cedarea cotelor societății. Pentru a fi mai specifici, aceasta depinde care va fi Calificarea ta Socială la ora 23.59 a ultimei zile din luna antecedentă cotării în bursă

Planul de Carieră de Smalfiland servește pentru a  determina acest parametru și acesta este motivul principal pentru care am ales de a implica în dezvoltarea Societății  Afiliați și ai motiva puternic cu relăsarea de substanțiale cote ale societății.

 În calitate de Afiliat vei face parte dintr-o echipă, care zilnic , în mod automat prin intermediul  Robowos-ului, va inunda web-ul de articole scrise în toate limbile și care vor avea unicul obiectiv, creșterea numărului de membri în Rețeaua noastră Socială prin intermediul link-ului tău și prin urmare făcând să crească Calificarea ta  Socială.

 Vei avea modul de a înțelege aceste concepte prin citirea următorilor pași. Conceptul care trebuie înțeles în acest pas este că în epoca Rețelelor Sociale, crearea Societăților mondiale are loc în timpi și moduri necunoscute până acum, mai ales dacă acestea sunt realizate ÎMPĂRTĂȘIND Proiectele cu persoane puternic interesate în dezvoltarea societății.

2. Capitalizarea Pieței

Al doilea factor este ”Capitalizarea Pieței” care va reuși să obțină id-100310504-300x225Smalfiland, care este reprezentată de valoarea, care zi de zi, toți împreună vom reuși să dăm Rețelei noastre Sociale.

Farul nostru de referire va fi Facebook, aceasta este povestea sa:

Facebook, fondat în 2004, după câteva luni a primit prima finanțare din partea lui Peter Thiel(fondator de PayPal)care, cu 500.000 dollari cumpără 10.2% din Societate.

După 3 ani, în 2007 Microsoft cumpără o cotă de 1.6% vărsând 240 milioane de dollari. Socialul crește zi după zi tot mai mult și difuzarea sa crește ca ”pata de ulei”.

În 2011 Goldman Sachs, una dintre cele mai mari bănci de afaceri din lume, investește în Facebook 450 de milioane de dollari.

În 2012 Facebook se cotează în bursă cu un preț de 38 de dollari pe acțiune totalizând o valoare globală a Rețelei Sociale de 104 Miliarde de dollari, înregistrând debutul cel mai înalt înregistrat de o Societate pe piața bursei.

Astăzi după abia 3 ani de la cotarea în bursă, acțiunile Facebook-ului sunt cotate la peste 80 dollari și Capitalizarea sa pe Piață atinge 230 MILIARDE de dollari.

 

Aceasta este istoria Facebook-ului, dar este o altă istorie

 încă toată de a fi scrisă…Aceea de Smalfiland!

post-1

Noi nu avem un ”Peter Thiel” care, cu 500.000 de dollari să cumpere 10,2% din Societate și să ne permită să finanțăm dezvoltarea sa.

Noi însă vom avea Echipa de Consultanți Platinum care ne va ajuta să dezvoltăm Smalfiland și pentru aceasta Echipei Platinum îi vine recunoscut 10% în plus din cotele Societății.

Gândește-te dacă, mulțumită cesiunii cotelor societare care îți vor fi recunoscute pentru munca ta de Afiliat, ai reuși să obții chiar numai 0,001% din capitalul social, cota ta societară ar veni circa 2,3 milioane de dollari.

Sau gândește-te dacă prin intermediul cursurilor noastre gratuite de formare ai putea deveni unul din cei 1000 de Programatori sau Creativi Digitali care vor avea dreptul la cota de 0,01%. Cota ta societară ar fi de 27 de milioane de dollari.

Mă gândesc că am spus destul pentru a te incita să citești următorii pași cu o atenție specială. Acesta este Proiectul Smalfiland și Robowos  este instrumentul pentru al face cunoscut în toată lumea prin intermediul Rețelelor Sociale.

 

Nu este o utopie, este deja în curs de realizare!

 

Este numai un  Proiect foarte ambițios care m-a împins să studiez un plan strategic, bine structurat. Seamănă dificil? Da, dacă nu am avea o Rețea Online și Robowos-ul.

Îmi imaginez mulțimea de întrebări care mintea ta este constrânsă să subească în acest moment, dar vei avea modul de a înțelege mai bine, citind și următorii pași de acest entuziasmant Proiect care poate practic interesa milioane și milioane de persoane…

 • Pe cine nu interesează a se înscrie pe o Rețea Socială care te formează gratuit pentru a te face să devii un Profesionist a noilor tehnologii?
 • Pe cine nu interesează a se înscrie pe o Rețea Socială care îți încredințează proiecte individuale de dezvoltat în funcție de obiectivele Societății și ținând cont de aptitudinile tale personale?
 • Pe cine nu interesează a se înscrie pe o Rețea Socială care te face Proprietarul Societății la care tu însuți ai contribuit a o promova în calitate de Afiliat?
 • Pe cine nu interesează a se înscrie pe o Rețea Socială care îți recunoaște o ulterioară Cotă Societară dacă intri în Echipa Platinum și ajuți la dezvoltarea proiectelor individuale ale societății?
 • Pe cine nu interesează a se înscrie pe o Rețea Socială care îți permite de a percepi în fiecare lună un Venit Meritocratic care crește an după an în baza facturatului societății?
 • Pe cine nu interesează să devină proprietarul unei Societăți cu potențiale de creștere practic  nelimitate?

Cum vei putea citi pe parcursul următorilor pași, Proiectul nostru este învingător deoarece face din SIMPLITATE cea mai bună strategie și din DISTRIBUIRE arma noastră neconvențională.

Suntem în era Rețelelor Sociale, dar sunt puțini cei ce își dau seama de ceea ce acest lucru poate însemna pentru întreaga umanitate. Cea mai mare utilizare a lor ca instrumente de comunicație deschid noi frontiere nevizibile încă în totalitate.

Lumea este într-o continuă schimbare, suntem la începutul unei revoluții digitale, ca aceea industrială în anii 50 și ca aceea informatică în anii 90. Fiecare revoluție reprezintă UNICĂ ocazie pentru ”outsider”.

Persoane lipsite de un nume și de istorie care ies din ceață fără ca nimeni să-și dea seama de ele. Mark Zuckerberg, creatorul Facebook-ului este cel mai recent sosit. Alții vor sosi.

Trăim schimbări epocale destinate a revoluționa echilibri economici și sociale de întregi națiuni. Suntem la începutul unei  Erei Digitale și suntem în plină Revoluție Internet… este ”furtuna noastră perfectă”!

 

Construește Proiectul tău de Viață împreună cu noi!

 

 

 Salutări de la Michele Santise
Președintele și Fondatorul Smalfiland

 

 

PS: Acesta este primul dintr-o serie de pași care te vor ghida într-un exaltant concentrat de strategii ale societății. Nu pierde firul logic și la sfârșit vei avea o imagine de ansamblu, fără de care va fi difícil pentru tine a rămâne focalizat.

Ești liber/ă de a da amicilor tăi dragi acest articol să-l citească, invitându-i a lua parte la Proiectul nostru, dacă vezi  că poate stârni interesul și entuziasmul lor.

În așteptarea următorului  step(pas) te invit să participi la conferințele în care  în fiecare marți la ora 21.00 dau asistență tuturor Afiliaților Smalfland.